2017/05/01

Be yourself !

Hejka !  Dzisiejszy post będzie o tym, dlaczego warto być sobą. Jak odnaleźć prawdziwe ja ? Jeżeli jesteście zainteresowani to was serdecznie zapraszam ! 
 " Z kim przystajesz takim się stajesz". Bardzo ważne i mądre słowa.Znajomi, przyjaciele, rodzina ludzie, z którymi spędzamy czas powodują, że zmieniamy się, lecz te zmiany nie zawsze są dobre, ponieważ możemy czuć się nieswojo. Jeżeli mamy miłe i sympatyczne towarzystwo to czujemy, że możemy się świetnie z nimi bawić i spędzać razem czas. Nieraz, ludzie samotni popadają w złe towarzystwo i na siłę próbują mieć znajomych. Starają się im upodobać i tracą własne ja. Oczywiście to taki przykład, bo nie tylko tacy ludzie tracą swoje własne zdanie. W zależności od tego, w jakim środowisku przebywasz, takie są Twoje możliwości rozwoju. Otaczaj się ludźmi większymi od siebie, abyś mógł czerpać od nich skuteczne strategie, a przestrzeń, w której przyjdzie Ci funkcjonować, nie będzie hamować twojego rozwoju. Często nasi rodzice mają dla was ich wizję naszego życia  i narzucają ją. Nie musisz mieć męża, domu, dziecka, drzewka, pieska aby być szczęśliwym. Każdy z nas ma prawo mieć swój własny plan, na własne życie. Im bardziej będzie droga kręta tym bardziej życie będzie ciekawsze, a im bardziej pod górkę , tym lżej do jej końca. Wyrób swoje własne zdanie, na różne poglądy . Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, ale to nie zmienia faktu, że żyjemy również w czasach porównań.Zastanawiam się dlaczego, niektórzy mają to w dalekim poważaniu a inni się tym przejmują. Wiele zależy tutaj chyba od samooceny. Im wyższa samoocena,tym mniej zależy nam na tym, co mówią inni. Im niższa tym, bardziej opieramy się na zdaniu ludzi, którzy nas otaczają i na siłę próbujemy się nagiąć do ich opinii.. Jak być sobą ? 
Wydaję mi się, że na początek trzeba podjąć decyzje. Decyzje, by wreszcie zacząć żyć własnym życiem. Decyzje, że jesteś wartościowym człowiekiem. Decyzje, by w końcu uwierzyć w swoje własne wybory. Decyzje, że nie żyjesz po to, by zadowalać innych.Zrozum, że wszyscy zaczynamy z różnych miejsc, mamy inne zalety, środowisko i doświadczenia życiowe. Nie możesz porównywać swojej ścieżki życiowej z cudzą. Nikt nie przeżył dokładnie tego samego co Ty, by móc Cię oceniać.Zastanów się, z kim się zadajesz. Czy są to ludzie, którzy krytykują wszystko i wszystkich dookoła? Jeśli tak, może być Ci trudno po prostu być sobą (możesz być pewny, że o Tobie też mówią). W takim przypadku, warto zmienić otoczenie, poznać nowych ludzi, rozwinąć nowe przyjaźnie. 

Buziaki, Naciaka !

35 komentarzy:

 1. Bardzo mądry post. Pozdrawiem ludzi którzy nie są sobą 👍 pozdrawiam 😉

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja nie wiem kim jestem, kim bym chciała być. Czasem mam wrażenie, że urodziłam się w tych czasach co nie trzeba. Moje grono znajomych się bardzo uszczupliło, po prostu wywaliłam ze swojego życia osoby fałszywe i pseudo przyjaciół.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ogólnie ciężko być sobą w dzisiejszych czasach,często trzeba mieć odwagę,bo środowisko narzuca własne wzorce...Często staramy się przypodobać innym stając się marnymi aktorami,choć w głębi jesteśmy zupełnie innymi ludźmi... Piszesz bardzo mądrze. Pozdrawiam cię serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Super post, przeczytalam go od deski do deski i czuje, ze jest on dedykowany dla mnie jak i wielu innych dziewczyn w tym przedziale wiekowym. Ktore nie wiedza jaka droga maja isc, jakie sa, boja sie wyrazic siebie i zamykaja sie w swoich czterech scianach. 😕

  http://nastolatka-za-granica.blogspot.be/?m=1

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja staram się być sobą i nikogo nie udawać, bo po co? ;) Też myślę, że nasze towarzystwo ma na nas duży wpływ ;D
  Pozdrawiam c; /~Kinga
  Unpredictabble

  OdpowiedzUsuń
 6. Niewarto przejmować jest się opiniami innych ludzi, a tymbardziej podporządkowywać się pod wymagania otoczenia. Ważne abyśmy to my byli szczęśliwi.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mega mądry post, czekam na więcej takich, bo fajnie się czyta,pozdrawiam! :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Uwielbiam tego typu motywacyjne, dobrze napisane posty! Ja zawsze staram się być sobą i jestem z tego dumna. :)
  Bardzo inspirujące zdjęcia!

  OdpowiedzUsuń
 9. Tak jak już ktoś tu wspomniał, w dzisiejszych czasach trudno jest być sobą. Jednak nie można zwracać uwagi na opinię innych. Trzeba być takim, jakim się jest, jakim się chce być i robić to co się chce, bez względu na hejty i negatywne komentarze :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Być sobą to najważniejsze! Zapamiętam sobie, że przecież nikt nie przeżył tego co ja :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Ludzie, którymi się otaczamy wywierają na nas duży wpływ, choć często tego nie zauważamy. Dlatego tak ważne jest aby otaczać się pozytywnymi osobami :)

  OdpowiedzUsuń
 12. Ludzie którymi sie otaczamy, powinni mieć pozytywny wpływ na nas.

  OdpowiedzUsuń
 13. Nie warto udawać kogoś kim się nie jest ;)

  http://sparklyandclassy.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 14. Bardzo mądrze to wszystko napisałaś. W każdej sytuacji powinniśmy być sobą, a nie udawać kogoś kim nie jesteśmy. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 15. Post bardzo mądry i otwierający oczy. Szkoda, że nie napisałaś o tym jeszcze więcej, bo z chęcią bym poczytała. :D

  OdpowiedzUsuń
 16. W życiu będzie Ci się lepiej wiodło właśnie jak będziesz w 100% sobą :)
  Bardzo mądry post i przydatny.
  http://xgabisxworlds.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 17. "To okrut­ne, a za­ra­zem strasz­li­we okre­śle­nie. Dla mnie zo­sta­nie sław­nym oraz wią­żą­cy się z tym show biz­nes ozna­cza na­praw­dę nic. Ona jest ni­czym tru­ci­zna, któ­ra po­wo­li z każ­dym dniem stop­nio­wo wsą­cza się w żyły, zmie­nia­jąc nas nie do po­zna­nia. Do tego stop­nia, że cał­ko­wi­cie za­tru­wa ży­cie, nie li­czy­my się z in­ny­mi ludź­mi oraz po­gar­dza­my nimi, po­nie­waż „woda so­do­wa” ude­rza nam do gło­wy i uwa­ża­my się za lep­szy­ch od in­ny­ch.
  Je­ste­śmy za­pra­sza­ni się im­pre­zy, na któ­ry­ch po­ja­wia się al­ko­hol, a po pew­nym cza­sie rów­nież nar­ko­ty­ki. Gwiaz­dy za­czy­na­ją uda­wać ko­goś, kim tak na­praw­dę nie są, cho­ru­ją na al­ko­ho­li­zm i de­pre­sję. Mają za sobą licz­ne pró­by sa­mo­bój­cze. Youtu­be­rzy są za­pra­sza­ni na licz­ne even­ty czy wy­da­rze­nia, na­gle oka­zu­je się, że już nie chcą z Tobą ga­dać. Li­czą się dla nich tyl­ko laj­ki, wy­świe­tle­nia oraz łap­ki w górę. Po­nie­waż hajs musi się zga­dzać.
  Strasz­nie de­ner­wu­ją mnie lu­dzie, któ­rzy ro­bią wszyst­ko po to, aby się po­ka­zać, czy dla pie­nię­dzy. Nie­ste­ty, ale nie­któ­rym „gwiaz­dą” za­czy­na woda so­do­wa ude­rzać do gło­wy i wte­dy za­cho­wu­ją się strasz­nie nie­na­tu­ral­nie. Są na­sta­wie­ni przede wszyst­kim na zy­ski.
  Zo­stań­my oraz za­wsze bądź­my sobą, nie uda­waj­my ni­gdy ko­goś in­ne­go, niż je­ste­śmy w rze­czy­wi­sto­ści oraz z ca­ły­ch na­szy­ch sił nie daj­my so­bie za­ło­żyć ma­ski, któ­ra nas ogra­ni­cza i czy­ni bez­wol­ny­mi. Po­nie­waż bę­dzie­my ni­czym lal­ki bądź ma­ne­ki­ny na skle­po­wy­ch wy­sta­wa­ch — pięk­ni, lecz sztucz­ni i bez ży­cia. Wo­la­ła­bym być zna­ną, ale nie sław­ną blo­ger­ką, po­nie­waż sła­wa nie­kie­dy ude­rza lu­dziom do gło­wy ni­czym woda so­do­wa, a tym sa­mym robi z nie­któ­ry­ch osób wrę­cz po­two­ry, któ­rzy zro­bią nie­omal­że wszyst­ko, aby za­ist­nieć, a tak­że stać się sław­ny­mi i ro­biąc to czę­sto, na­ra­ża­ją nie tyl­ko swo­je, ale rów­nież ży­cie in­ny­ch osób. Za­cho­wu­ją się skraj­nie nie­od­po­wie­dzial­nie. Nie­któ­rzy dla sła­wy i roz­gło­su po­tra­fią zro­bić wszystko, na­wet ata­ko­wać in­ny­ch by­le­by było o nich gło­śno i tylko o nich mó­wio­no".

  OdpowiedzUsuń
 18. Świetny post Kochana. Daje dużo do myślenia, może nie nam dorosłym którzy mają ułożone życie ale bardziej nastolatka którzy za wszelką cenę chcą zyskać uznanie wśród rówieśników. Ale moim zdaniem nie ma nic lepszego jak bycie sobą
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 19. Świetny post. Ludzie którymi się otaczamy najbardziej oddziaływają na nasze zachowanie - jak i pewność siebie. Trzeba dbać o środowiskoo w którym przebywamy. Na moim przykładzie mogę powiedzieć, że odkąd wyprowadziłem się ze wsi i trafiłem do miasta moje poglądy, pewność siebie i bycie sobą wzrosły na wysoki poziom.

  tutajjestem-lekkomyslny.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 20. Sądzę, że nie warto przejmować się opiniami innych. Naprwadę świetny post ;)
  Pozdrawiam !
  moda-naszym-swiatem.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 21. Nie warto patrzeć na innych i przejmować się. Każdy ma swoje życie i każdy przeżyje go tak jak chce. Ważne abyśmy byli szczęśliwi i nie otaczali się toksycznymi ludźmi. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 22. Mądrze powiedziane. Warto być sobą i tylko sobą.

  OdpowiedzUsuń
 23. Bardzo ważne jest to żebyśmy "byli sobą". Wiele osob ma z tym problem na sile chce byc taki jak inni. Suuper post jak zawsze z posta na post piszesz coraz powazniej, gratulacje. Buzkaki, Maja.

  OdpowiedzUsuń
 24. W pełni się z Tobą zgadzam. Każdy z nas jest inny i każdy ma własny patent na szczęście ;) nie musimy spełniać czyichś oczekiwań. Powinniśmy skupiać się na tym, co daje nam prawdziwą radość :)

  OdpowiedzUsuń
 25. motywujący post :) fajnie że poruszasz głębsze zagadnienia, czekam na następne tematy :D

  http://skyler-blu.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 26. Cudowny post. Zmusza do refleksji i muszę przyznać, że naprawdę bardzo mądrze podeszłaś do tematu.
  Oby każdy był sobą! ;)

  OdpowiedzUsuń
 27. Świetny post ! Najważniejsze jest to, żeby nie przejmować się opiniami innych ludzi. :)
  pozdrawiam Żanii_

  OdpowiedzUsuń
 28. Motywujący post! Tak naprawdę możemy liczyć tylko sami na siebie, wię nie potrzebujemy przyjaciół i znajomych, aby wzmocnić swoje poczucie wartości, bo wszystko jest w nas samych!
  http://altealeszczynska.blog

  OdpowiedzUsuń
 29. Bardzo pragniemy się z czymś utożsamiać, mieć poczucie, że ja to ja; ja blogerka, ja trenerka, ja kobieta, ja kierowca itd. Z poziomu naszego umysłu musimy mieć "takie ubranka". Z poziomu serca i odrzucenia ego - to wszystko jedno, bo wszystko to jedno (jak śpiewa Łąki Łan :)) Nie mniej jednak lepiej czuć się dobrze niż źle :D Wszystko jest w nas, a co na zewnątrz to nasze odbicie. Pozdrawiam serdelkowo :D :D :D http://monikaturemka.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 30. Bardzo często ludzie podążają za innymi, aby nie być wyobcowany - nawet jeżeli ktoś jest inteligentny. Bycie sobą na pewno wymaga niesamowitej odwagi i silnej woli, aby siebie nie zatracić w tym stadzie, za którym się podąża :)
  Mądre słowa :)
  Pozdrawiam Serdecznie,
  Niedoskonała
  http://artystycznie-specyficznie.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 31. Przeglądam masę blogów coachingowych i motywacyjnych. Twój sposób pisania mimo wszystko zaimponował mi.

  OdpowiedzUsuń
 32. Przysłowie dobrze mi znane. Doskonale obrazuje ponadczasowe sytuacje czy po prostu znajomości. Jedna osoba od drugiej przechwytuje zachowania, niekoniecznie odpowiednie. W takich przypadkach czasami niełatwo pozostać sobą.

  http://screatlieve.blogspot.com/
  http://www.youtube.com/channel/UCm7LqzOKE4utpvCnaJcyzag

  OdpowiedzUsuń
 33. Bardzo mądrze napisany post, zgadzam się w stu procentach :)

  OdpowiedzUsuń
 34. Chciałbym Wam polecić stronę https://wkobiecymwydaniu.pl/category/slub-i-wesele/ . Regularnie ją odwiedzam w poszukiwaniu nowej wiedzy oraz porad związanych z najrożniejszymi tematami dnia codziennego. Co sądzicie ?

  OdpowiedzUsuń